Mandaty dla narciarzy: Za co możesz zostać ukarany na stoku?

Obowiązkiem każdego narciarza jest przestrzeganie regulaminów określających zasady bezpieczeństwa na terenie danego ośrodka. Za niektóre z naruszeń możemy jednak zostać ukarani przez funkcjonariuszy policji. Sprawdź, za co możesz otrzymać mandat na stoku.

W Polsce za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.1241, z późn. zm., zwanej dalej ustawą), odpowiada zarządzający tymi terenami. Jak wynika z obowiązujących przepisów, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na tych terenach polega w szczególności na:

  1. przygotowaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich;
  2. zapewnieniu ratownictwa narciarskiego;
  3. określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;
  4. informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach;
  5. prowadzeniu działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu;
  6. przekazywaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich.

Więcej na gazetaprawna.pl.

Comments are closed.