Lekarz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało pozytywną decyzję dotyczącą wniosku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o nadanie Wydziałowi Medycznemu Collegium Medicum uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim. Placówka zapowiada współpracę z polikliniką Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża.

Więcej na termedia.pl.

Comments are closed.